Ourense en común

¿Qué tipo de organización municipalista es?
Plataforma electoral
Twitter
https://twitter.com/ourenseencomun
Facebook
https://www.facebook.com/ourenseencomun/
E-mail de la organización
Logo
City / Village
Ourense
Número de habitantes
menos de 200.000
Provincia
Ourense
¿En que año se presentó por primera vez a las elecciones?
2015
¿Se presentó a las elecciones en 2015?
¿En que forma se presentó a las Elecciones Municipales de 2015?
Partido instrumental
Número de Concejales
3
Representación en otros niveles de gobierno
Non
Situación actual en el Ayuntamiento
Está en la Oposición
¿Es una coalición o una confluencia?
Confluencia
¿Participan organizaciones diferentes a partidos políticos? En caso afirmativo ¿qué organizaciones?
Non
Redes municipalistas territoriales
Si. Nun primeiro momento impulsamos o nacemento da RedeOU. A continuación participamos no proceso Mareas en común e agora mesmo participamos do espazo Hai Mareas.
Redes municipalistas temáticas
Aula de municipalismo e os encontros municipalistas "Hai Marea"
Descripción general de la organización y composición
Estructura y trayectoria de la organización
Tres son os piares fundamentais sobre os que se asenta Ourense en Común: máxima transparencia, participación e horizontalidade. Sobre eses tres piares artéllase unha estrutura baseada na Asemblea en Común (AeC), os Grupos de traballo (GT) e o Espazo en Común (EeC). O seguinte documento detalla a estrutura organizativa e operativa de Ourense en Común. Asemblea en Común (AeC) Plenario, máximo órgano de decisión de Ourense en común. Soberana e de adhesión individual. Modalidade de participación segundo o Protocolo de Entrada e Participación e Regulamento Asembleario. Grupos de traballo (GT) Unidades técnicas de adhesión individual configuradas segundo criterios de operatividade, pluralidade e independencia. Espazo en Común (EeC) Termo que engloba a todas aquelas actividades ou intervencións autónomas que se desenvolvan en relación ao local de OUeC Asemade promoverase unha rede descentralizada ligada a temáticas concretas e con base no territorio (sectoriais), conformando unha extitución que desborde e supere a dinámica propia de Ourense en común. A creación dun contrapoder necesario dentro da lóxica dos "pesos e contrapesos". http://ourenseencomun.gal/documentos/estructura-organizativa/ A traxectoria de Ourense en común aséntase nos movementos sociais e políticos que se deron na rúa en defensa dos dereitos e dos intereses da maioría social ao longo da historia do noso concello. Asimesmo, somos herdeiras da converxencia de loitas que se viviu en torno ao 15M. Ourense en común é froito dun proceso de empoderamento político de parte da cidadanía ourensá e do encontro con aquelas persoas de nova ou longa traxectoria militante en organizacións políticas de esquerda. https://prezi.com/bo79hruagbdk/asi-e-ourense-en-comun/